Polish (Poland)English (United Kingdom)
Strona główna Aktualności
21.06.2018
Seminaria

Mgr Katarzyna Gawor

 

Co to jest yoga?

 
7.06.2018
Seminaria

MSc. Leticia Teixeira Paula Braga
Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Groundwater recharges through sinkholes in the semiarid climate of Minas Gerais

 
Dostawa elementów do budowy Aparatury do badań sorpcji wymiennej w warunkach obciążenia okólnego, obejmująca Armaturę precyzyjną laboratoryjną
Zapytania ofertowe

Oznaczenie sprawy: PZU/03/2018
Data zamieszczenia: 15.05.2018

Więcej…
 
17.05.2018
Seminaria

Mgr inż. Katarzyna Kozieł
Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Ocena właściwości i zakres zastosowania wybranych skał osadowych do wyrobu elementów dla budownictwa, drogownictwa i małej architektury

 
Dostawa elementów do budowy Aparatury do badań sorpcji wymiennej w warunkach obciążenia okólnego. 2 Wykonanie
Zapytania ofertowe

Oznaczenie sprawy: PZU/02/2018
Data zamieszczenia: 11.05.2018

Więcej…
 
Prace doktorskie

Temat rozprawy:  "Modelowanie numeryczne zjawisk przepływowych w wyrobiskach kopalnianych z wykorzystaniem wyników skaningu laserowego"

Doktorant: mgr inż. Jakub Janus

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Krawczyk

Recenzenci:

  1. dr hab. inż. Marian Branny, prof. AGH,
  2. dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG.

Termin obrony: 24 maja 2018r. o godzinie 11-ej w Sali seminaryjnej IMG-PAN

Więcej…