Polish (Poland)English (United Kingdom)
Strona główna Aktualności
26.10.2017

mgr inż. Piotr Ostrogórski

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Wykorzystanie czujników pracujących w systemie rozproszonym do detekcji poziomu zagrożenia metanowego w miejscu przebywania załogi

 

 
19.10.2017

mgr inż. Mateusz Dudek

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Projekt miejskiej kolei linowej w Krakowie

 

 
12.10.2017

dr inż. Waldemar Wodziak

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Badania opływu cylindrów przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej

 
5.10.2017

dr inż. Anna Pajdak

dr hab. inż Norbert Skoczylas

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

Teoria i praktyka pozyskiwania projektów z NCN

 
18. Altbergbau - Kolloquium (18. Konferencja nt. Starego Górnictwa)

 

ZGŁASZANIE REFERATÓW (ARTYKUŁÓW)
18. Altbergbau-Kolloquium Wieliczka, Kraków 8.-10. listopad 2018

 

CALL FOR PAPERS


18. Altbergbau-Kolloquium Wieliczka, Kraków 8.-10. November 2018


W ramach cyklu konferencji "Altbergbau" Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk (IMG PAN) i kopalnia soli "Wieliczka" są gospodarzem 18. Altbergbau-Kolloquium.
Grupą docelową uczestników konferencji są pracownicy z dziedziny inżynierii geotechnicznej, geodezji, górnictwa, geologii i inżynierii lądowej oraz władze publiczne, pracownicy biur inżynieryjnych oraz placówek dydaktycznych i badawczych.
Istnieje możliwość zaprezentowania nowych odkryć, spostrzeżeń, metod pracy i rozwiązań technicznych w zakresie eksploatacji, oceny, zabezpieczania i utrzymania starych kopalń, oraz wymiany doświadczeń i utrzymywania kontaktów.

 

 


Im Rahmen der Kolloquiumsreihe „Altbergbau“ richten das Strata Mechanics Research Institut der Polnischen Akademie der Wissenschaften (IMG PAN) und das Salzbergwerk "Wieliczka" das 18. Altbergbau-Kolloquium aus.
Zielgruppe für das Kolloquium sind Beschäftigte aus den Bereichen Geotechnik, Markscheidewesen, Bergbau, Geologie und Bauingenieurwesen von Behörden, Ingenieurbüros sowie Lehr- und Forschungseinrichtungen.
Ihnen wird Gelegenheit gegeben, neue Ergebnisse, Erkenntnisse, Arbeitsmethoden sowie technische Lösungen auf dem Gebiet der Erkundung, Bewertung, Sicherung und Verwahrung von Altbergbau und sonstigen ehemalig bergmännisch aufgefahrenen Hohlräumen vorzustellen, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu pflegen.Główne tematy poruszane na konferencji:
- poszukiwanie, ocena i dokumentacja
- bezpieczeństwo
- monitorowanie
- podnoszenie się poziomu wód kopalnianych
- stare górnictwo (doświadczenia międzynarodowe)
- ponowne wykorzystanie górnictwa podziemnego
- aspekty prawne i ekonomiczne
- archeologia przemysłowa

Themenschwerpunkte
- Erkundung, Bewertung und Dokumentation
- Sicherung und Verwahrung
- Monitoring
- Grubenwasseranstieg
- Altbergbau international
- Nachnutzung von über- und untertägigem Altbergbau
- Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte
- IndustriearchäologieKontakt
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kontakt
E-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Więcej informacji wkrótce. mehr Infos bald

 

 

CALL FOR PAPERS
18. Altbergbau-Kolloquium Wieliczka, Kraków 8.-10. November 2018


As part of the colloquium series "Altbergbau", the Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences (IMG PAN) and the salt mine "Wieliczka" host the 18th Altbergbau-Kolloquium.
Target group for the colloquium are employees from the fields of geotechnical engineering, mine surveying, mining, geology and civil engineering of public authorities, engineering offices as well as teaching and research facilities.
You will be given the opportunity to present new findings, insights, working methods and technical solutions in the field of exploration, evaluation, protection and maintenance of old mining and other formerly mined cavities, exchange of experiences and contacts.


Topics
- exploration, evaluation and documentation
- security and safekeeping
- monitoring
- mine water increase
- Altbergbau international
- reuse of over and underground mining
- legal and economic aspects
- industrial archeology

Contact
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

More information soon.