Polish (Poland)English (United Kingdom)
Strona główna Aktualności Prace doktorskie
Prace doktorskie


Temat rozprawy:  "Modelowanie numeryczne zjawisk przepływowych w wyrobiskach kopalnianych z wykorzystaniem wyników skaningu laserowego"

Doktorant: mgr inż. Jakub Janus

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Krawczyk

Recenzenci:

  1. dr hab. inż. Marian Branny, prof. AGH,
  2. dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG.

Termin obrony: 24 maja 2018r. o godzinie 11-ej w Sali seminaryjnej IMG-PAN

Więcej…
 

Temat rozprawy:  "Ocena wpływu gradientu geotermicznego na proces sorpcji metanu w węglu kamiennym"

Doktorant: mgr inż. Barbara Dutka

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Wierzbicki

Recenzenci:

  1. dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH,
  2. dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. GIG.

Termin obrony: 18 października 2017r. o godzinie 11-ej w Sali seminaryjnej IMG-PAN w Krakowie, ul Reymonta 27

Więcej…
 

Temat rozprawy:  "Porównanie wartości wybranych parametrów opisujących procesy sorpcji i transportu gazów w próbkach węgla kamiennego przy zastosowaniu różnych metod pomiarowych

Doktorant: mgr inż. Mateusz Kudasik

Promotor: dr hab. Juliusz Topolnicki

Recenzenci:

  1. dr hab. Katarzyna Zarębska, prof. AGH,
  2. dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG.

Termin obrony: środa 10 czerwca 2015 o godzinie 10-ej w Sali seminaryjnej IMG-PAN w Krakowie, ul Reymonta 27

Więcej…