Polish (Poland)English (United Kingdom)
Strona główna Wydawnictwa Publikacje Publikacje Pracowni Wentylacji Kopalń
Publikacje

Pracownia Wentylacji Kopalń

lata 2005-2010

 

 

1. Cierniak W., Mnich K., Gorgoń J., 2005, Stanowisko do badań zmiennych rozpływów w węźle, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Vol. 7, s. 24.

2. Cyrul T., 2005, Analiza wpływu wybranych interpretacji prawdopodobieństwa zdarzenia na ocenę ryzyka w projektach górniczych, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Vol. 7, s. 19.

3. Dziurzyński W., Krach A., Krawczyk J., Pałka T., 2005, Walidacja modelu matematycznego przewietrzania kopalni stosowanego w programie VenMet z wykorzystaniem bazy danych pomiarowych wybranego rejonu wentylacyjnego kopalni, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Vol. 7, s. 20.

4. Kruczkowski J., Chmiel W., 2005, Badania wpływu zaburzeń profilu prędkości powietrza na pomiary anemometrami stacjonarnymi różnych typów, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Vol. 7, s. 21.

5. Skotniczny P., 2005, Modelowanie trójwymiarowego przepływu powietrza wokół zwałowiska, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Vol. 7, s.22.

6. Skotniczny P., 2005, Symulacja przepływu powietrza w wyrobiskach górniczych, Przegląd Górniczy, nr 7-8, s. 54-62.

7. Cierniak W., Gorgoń J., Mnich K., 2006,  Budowa stanowiska pomiarowego do badania zmiennych rozpływów w rozgałęzieniach, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Vol. 8, nr 1-4, s. 89-92.

 

8. Cyrul T., 2006, Analiza czynników racjonalizujących transfer ryzyka w podziemnym zakładzie górniczym, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Vol. 8, nr 1-4, s.141-156.

 

9. Dziurzyński W., Krach A., Krawczyk J., 2006, Pomiar wektora prędkości przepływu powietrza na wylocie ze ściany, 4 Szkoła Aerologii Górniczej, s. 519-530.

 

10. Dziurzyński W., Pałka T., Krawczyk J., 2006, Prognoza przewietrzania kopalni w przypadku pożaru w wyrobisku ze schodzącym prądem powietrza, Przegląd Górniczy, nr 12, s. 1-11.

 

11. Dziurzyński W., Skotniczny P., 2006, Badania dynamiki zmian stężenia metanu w chodniku korytarzowym z zastosowaniem metod numerycznej mechaniki płynu, Przegląd Górniczy, nr 10, s. 13-18.

 

 

12. Kruczkowski J., 2006, Analiza danych pomiarowych uzyskanych z anemometrycznych czujników stacjonarnych i przenośnych, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN,  vol.26.

 

13. Skotniczny P., 2006, Wyznaczanie parametrów przepływowych powietrza zwałowisku górniczym i jego otoczeniu dla założonej porowatości, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, vol.23.

 

14. Trutwin W., 2006, On the 50th anniversary of the archives of mining sciences, Arch. Min. Scs., Vol. 51, issue 1, s. 3-12.

 

15. Cierniak W., 2007, Wyznaczanie trójwymiarowego pola prędkości, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, vol. 9, nr 1-4, s. 99-102.

 

16. Cierniak W., Dziurzyński W., Krach A., Krawczyk J., 2007, Rozkład prędkości przepływu powietrza w kanale wentylatora głównego przewietrzania, Prace Naukowe GIG Górnictwo i Środowisko, nr 2/2007, s. 335-340.

 

17. Cyrul T., 2007, Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność transferu ryzyka, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona środowiska w Górnictwie, vol.9, s. 30-39.

 

18. Dziurzyński W., 2007, Wirtualna kopalnia, Academia, nr 2, s. 22-25.

 

19. Dziurzyński W., Krach A., Krawczyk J., Pałka T., 2007, Zastosowanie miary odległości szeregów czasowych do walidacji modelu matematycznego przewietrzania kopalni stosowanego w programie VentMet, Przegląd Górniczy, nr 2, s. 28-33.

 

20. Dziurzyński W., Krach A., Pałka T., Wasilewski S., 2007, Walidacja komputerowego programu symulacji wentylacji VentMet dla rejonu ściany, z uwzględnieniem zmiennych w czasie źródeł metanu, związanych z cykliczną pracą kombajnu, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN,  vol. 9, nr 1-4, s. 3-26.

 

21. Dziurzyński W., Kruczkowski J., 2007, Validation of the mathematical model used the ventgraph program on the example of the introduction of new headings to the ventilation network of mine, Arch. Min. Scs., vol.52, issue 2,  s. 155-169.

 

22. Krawczyk J., 2007, Symulacja nieustalonego przepływu wywołanego zamknięciem i otwarciem tamy, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 1, s. 38-49.

 

23. Kruczkowski J., 2007, System pomiarowy do wyznaczania niestacjonarnych strumieni objętości powietrza w wyrobiskach kopalni głębinowych, Prace Naukowe GIG Górnictwo i Środowisko, nr 2/2007 s. 354-364.

 

24. Ligęza P., Poleszczyk E., Skotniczny P., 2007, Zintegrowany system pomiaru do badań parametrów przepływu powietrza w wyrobisku, Przegląd Górniczy, vol. 6, s. 9-14.

 

25. Skotniczny P., 2007, Numeryczna symulacja rozkładów temperatur i stężenia gazów pożarowych w zwałowisku odpadów pogórniczych, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, vol. 9, nr 1-4 , s. 27-44.

 

26. Trutwin W., Wasilewski S., 2007, Archives of the mining committee of Polish Academy of Sciences in the period 2003-2006, Arch. Min. Scs., vol.52, issue 2, s. 257-272.

 

27. Cierniak W., Dziurzyński W., Krach A., Krawczyk J., 2008, Distribution of velocity of flow of air in the inlet channel of the main fan, Arch. Min. Scs., vol.53, issue 4, s. 525-532.

 

28. Dziurzyński W., Krawczyk J., Pałka T., 2008, Computer simulation of air and methane flow following an outburst in transport gallery D-6, bed 409/4, The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, vol. 108, s.139-145.

 

29. Kruczkowski J., 2008, Analiza danych z przetworników prędkości powietrza stosowanych w monitoringu wentylacji kopalń, Przegląd Górniczy, nr 11-12, s. 38-43.

 

30. Kruczkowski J., 2008, System for continuous measurement of volumetric rate of unsteady air flow in workings of deep mines, Arch. Min. Scs., vol. 53, issue 4, s. 533-544.

 

31. Ligęza P., Poleszczyk E., Skotniczny P., 2008, Analiza rozkładu prędkości powietrza w warstwie przyściennej w warunkach przepływu w wyrobisku górniczym, Przegląd Górniczy, vol.7-8, s. 55-60.

 

32. Poleszczyk E., Skotniczny P., Ligęza P., 2008, Pomiar profilu prędkości w wyrobisku górniczym z wykorzystaniem zintegrowanego systemu termoanemometrycznego, Arch. Min. Scs., vol. 53, issue 1, s.87-96.

 

33. Skotniczny P., 2008, Three-dimensional distribution of temperature and Gas concentration in long wall drifts accompanying the phenomenon of self-combustion of coal deposited in long wall goaf, Arch. Min. Scs., vol. 53, issue 2, s. 235-255.

 

34. Cierniak W., 2009, Dynamika pomiaru temperatury termoparą, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, vol. 11, no. 1-4, s. 139-146.

 

35. Cierniak W., Gawor M., Gorgoń J., Mnich - Medoń K., Tichoruk M., 2009, Eksperymentalne badanie odkształceń elastycznych przewodów metodą cyfrowej anemometrii obrazowej, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, vol. 11, no. 1-4, s. 177-188.

 

36. Cyrul T., 2009, Metoda oceny kierunków zmian jakości zarządzania kopalniami, oparta na procedurach monitorowania i redukcji ryzyka, Przegląd Górniczy, vol.1-2, s. 26-30.

 

37. Dziurzyński W., 2009, Badania modelowania przepływu mieszania powietrza i gazów w rejonie ściany w aspekcie walidacji wyników komputerowej symulacji, Przegląd Górniczy, nr 11-12,  s. 61-71.

 

38. Dziurzyński W., Krach A., Pałka T., 2009, Method of Regulating elements of the methane drainage network using computer simulation, Arch. Min. Scs., vol.54, issue2, s.159-187.

 

39. Dziurzyński W., Krach A., Pałka T., Wasilewski S., 2009, Walidacja procedur programu VentZroby z wykorzystaniem  systemu monitoringu stanu atmosfery kopalni, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, vol. 11, no. 1-4, s. 79-112.

 

40. Krawczyk J., 2009, On transients in mine ventilation systems caused by fans, Arch. Min. Sci., Monografia numer 7, s. 1-148.

 

41. Krawczyk J., 2009, Prezentacja wybranych trójwymiarowych modeli numerycznych migracji metanu w rejonie  ściany przydatnych do weryfikacji programu VentZroby, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, vol. 11, no.1-4, s. 113-122.

 

42. Krawczyk J., Kruczkowski J., 2009, Badanie przepływu powietrza "in situ"  w wyrobiskach górniczych, wyznaczaniem kryterium przydatności przyrządów i metod. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, vol. 11, no.1-4, s. 147-158.

 

43. Ligęza P., Poleszczyk E., Skotniczny P.,2009, A Three-Dimensional Modelling of the Structure of Flow Parameter Fields in Mine Drifts, Arch. Min. Scs., vol. 54, issue 4, s. 819-826.

 

44. Ligęza P., Poleszczyk E., Skotniczny P., 2009, Hot-wire anemometric measurement systems in mining applications, Arch. Min. Sci, Monografia number 6, s. 1-92.

 

45. Ligęza P., Poleszczyk E., Skotniczny P., 2009, Methody and the system of spatial measurement of  velocity field of air flow in a mining heading, Arch. Min. Scs., vol.54, issue 3,  s. 419-440.

 

46. Skotniczny P., 2009, Dynamic phenomena in the air flow in a mine drift caused by rock and gas outbursts, Arch. Min. Scs., vol. 54, issue 4, s. 827-840.

 

47. Skotniczny P., Cierniak W., Gorgoń J., Nowak R., 2009, Eksperymentalna weryfikacja zjawiska wymiany masy i energii w medium porowatym, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN,  vol. 11, no. 1-4, s. 123-138.

 

48. Trutwin W., 2009, In memoriam professor Malcolm John McPherson (16.02.1937 -12.11.2008), Arch. Min. Scs.  vol.54  issue1, s. 145-147.

 

49. Trutwin W., 2009, Stan atmosfery w otamowanym  polu pożarowym w świetle stosowanych metod  pobierania próbek gazowych, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, vol. 11, no. 1-4, s. 159-166.

 

50. Dziurzyński W., Krach A., Pałka T., 2010, Computer Simulation of the Impact of Fed-in Mineral Substances on Air and Methane Flow in Longwall Goaf, Arch. Min. Scs., vol. 55, issue 3,  s. 517-536.

 

51. Dziurzyński W., Krach A., Pałka T., Wasilewski S., 2010, Digital Simulation of the Gas-dynamic Phenomena Caused by BounceExperiment and Validation, Arch. Min. Scs., vol. 55, issue 3,  s. 403-424.

 

52. Krawczyk J., 2010, Symulacja komputerowa zaburzeń przepływu w rejonie ściany wywołanych przez wyrzut gazów i inne przyczyny. Przegląd Górniczy,  nr 5, s. 17-23.

 

 

Konferencje:

 

 1. Dziurzyński W., Roszkowski J., Tobiczyk S., Wasilewski S., Monitoring and control of ventilation in polish coal mines, Eight International mine Ventilation Congress. Brisbane - Australia, 6-8 July 2005, s.309-315.
 1. Trutwin W., Mironowicz W., Wasilewski S., Krawczyk J., Continuous monitoring of barometric pressure in deep mines, Eight International Mine Ventilation Congress. Brisbane - Australia, 6-8 July 2005, s.399-409.
 1. Dziurzyński W., Pomykała R. 2006, Fly Ash Suspension with CO2 as a New Method of Gob Fire Prevention in Coalmines, New Technological Solutions in Underground Mining. International Mining Forum, s.107-113.

 

 1. Krawczyk J., 2006, Symulacja nieustalonego przepływu wywołanego zamknięciem i otwarciem tamy, 4 Szkoła Aerologii Górniczej, s. 439-454.

 

 1. Trutwin W., Wasilewski S., Michalunio A., Krach A., 2006, Górnicze profilometry laserowe, 4 Szkoła Aerologii Górniczej, s. 499-508.

 

 1. Dziurzyński W., Krawczyk J., Kruczkowski J., 2008, Assessment of stability of flow a modified mine ventilation network considering a presence of fire hazards, 12th U.S. North American Mine Ventilation Symposium, June 9-11, Reno, Nevada,  s.578-582.

 

 1. Dziurzyński W., Pałka T., 2009, Rozpływ powietrza, metanu i gazów pożarowych w rejonie ściany F-22 pokład 405/1 w KWK Borynia przed wybuchem metanu, Proceedings of the 5th school of mine ventilation, Wrocław, 13-16 October 2009, s.19-32.

 

 1. Dziurzyński W., Wasilewski S., 2009, Monitoring air parameters and computer simulation to fight fire hazard in longwall caving, Mine Ventilation  Ninth International Mine Ventilation Congress, India, s. 927-940.

 

 1. Krawczyk J., Wasilewski S., 2009, Migration of Methane into Longwall and tailgate crossing, Mine Ventilation  Ninth International Mine Ventilation Congress, India, s. 483-494.

 

 1. Poleszczyk E., Ligęza P., Skotniczny P., 2009, Metody termoanemometrycznego wyznaczania wartości parametrów przepływów jako wspomaganie symulacji numerycznej procesu przewietrzania kopalni głębinowej, Proceedings of the 5th school of mine ventilation, Wrocław, 13-16 October, s. 129-141.

 

 1. Dziurzyński W., Gawor M., Krawczyk J., Skotniczny P., Wasilewski S., 2010, Zintegrowany czujnik wykrywania wyrzutu - od pomysłu do realizacji, Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej. s. 913-927.

 

 1. Dziurzyński W., Krach A., Pałka T., Wasilewski S., 2010, Validation of computer simulation of air parameters at a longwall vs. results of an in situ experiment, 13th United Stated North American Mine Ventilation Symposium  2010 - Hardcastle & McKinnin, s. 407-414.