Polish (Poland)English (United Kingdom)
Strona główna Publikacje
Wybrane publikacje

Florkowska L. 2012. Zastosowanie modelowania numerycznego w ocenie wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na budynki, IMG PAN vol. 14 no. 1-4

Florkowska L., Walaszczyk J., Maj A. 2012. Determining mechanical properties and material models of subsoil for buildings in mining areas, Journal of Mining and Geoengineering AGH vol. 36 no 1 s. 165-17

Kanciruk A. 2012. Instalacja aparatury pomiarowej w budynku zabytkowego kościoła. Pomiar i rejestracja nachyleń wieży, Prace IMG PAN vol. 14 no. 1-4

Kortas G., Maj A. 2012.  Warunki geomechaniczne w caliznach chroniących kopalnię przed wodami na przykładzie kopalni soli Kłodawa. Przegląd Górniczy

Maj A. 2012. Wypiętrzanie terenu pod wpływem zmian warunków hydrogeologicznych na przykładzie skutków zamknięcia wycieku w poprzeczni Mina w kopalni soli Wieliczka, Prace IMG PAN vol. 14 no. 1-4

Maj A., Kortas G., Ulmaniec P. 2012. Ground uplift after the closure of water leaks in the mina drift of the Wieliczka salt mine. Geology, Geophysics & Environment vol. 38 no. 1 (2012) s. 9-22

Nowakowski A. 2012. Zależność wyniku testu ściśliwości próbki węgla od rodzaju płynu porowego, Prace IMG PAN vol. 14 no. 1-4

Nowakowski A. 2012. The law of effective stress for rocks in light of results of laboratory experiments, Archives of Mining Sciences vol. 57 issue 4 s. 1027-1044

Nowakowski A., Młynarczuk M. 2012. Changes of selected structural and mechanical properties of the strzelin granites as induced by thermal loads, Archives of Mining Sciences vol. 57 issue 4 s. 951-974

Nurkowski J. 2012. Zakres kompensacji temperaturowej indukcyjnego czujnika odkształceń, IMG PAN vol. 14 no. 1-4

Sroka A., Tajduś K., Misa R. 2012. Przemieszczenia poziome w rejonach eksploatacji górniczej, IMG PAN vol. 14 no. 1-4

Tajduś K., Misa R., Sroka A. 2012. Eksploatacja częściowa pokładów węgla ze szczególnym uwzględnieniem stabilności filarów i ochrony powietrza, Górnictwo i Geologia tom 7 zeszyt 1 s. 213-228

 

Florkowska L., Cygan J., Walaszczyk J. 2011. Dobór i kalibracja praw konstytutywnych dla podłoża obiektów budowlanych, Prace IMG PAN vol.13, no. 1-4 s. 95-104 

Kanciruk A. 2011. Instalacja aparatury pomiarowej w hangarze lotniczym. Pomiar i rejestracja odkształceń posadzki, Prace IMG PAN vol.13, no. 1-4 s. 105-120.

Kortas G., Maj A., Ulmaniec P. 2011. Ruch górotworu i konwergencje w Kaplicy Św. Kingi w Kopalni Soli "Wieliczka", Przegląd Górniczy nr 1-2 s. 78-83.

Maj A., 2011. Konwergencja w warunkach nieregularnie rozproszonych wyrobisk na przykładzie kopalni Wieliczka, Prace IMG PAN vol.13, no. 1-4 s. 121-130

Misa R., Tajduś K., 2011. Review of geotechnical method of construction sites protection against the impact of underground mining exploitation, 12 Geokinematischer Tag 5 und 6 Mai 2011 s. 274-284

Misa R., Tajduś K., Sroka A. 2011. Numeryczna analiza metod minimalizujących wpływ przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych eksploatacją podziemną, Prace IMG PAN vol. 13, no. 1-4 s. 81-94

Nowakowski A., Nurkowski J., Lizak Z. 2011. Wpływ prędkości obciążania na wartości pewnych stałych materiałowych uzyskiwanych w teście konwencjonalnego trójosiowego ściskania, Prace IMG PAN vol. 13, no. 1-4 s. 45-60

Nurkowski J. 2011. Termiczne właściwości indukcyjnego, bezrdzeniowego czujnika odkształceń - teoria i praktyka, Prace IMG PAN vol. 13, no. 1-4 s. 61-80

Tajduś K., Sroka A., Preusse A. 2011. Calculating the mining-induced horizontal deformation indices, 30th Anniversary of the International Conference on Ground Control in Mining, July 26-28 2011 s. 67-72
 

Dutkiewicz J., Maziarz W., Lityńska-Dobrzyńska L., Góral A., Kukuła  A., Kanciruk A. 2010. Kompozyty nanokrystaliczne na osnowie stopu aluminium 6061 z dodatkiem fazy ceramicznej &-Al2O3, Kompozyt nr 1 s. 76-80

Florkowska L. 2010. Land Subsidence Due to Mining Operations in Disturbed Rock Mass on the Example of Ruda Śląska (Poland), Archives of Mining Sciences vol. 55 issue 3 s. 691-701

Florkowska L. 2010. Uszkodzenia budynków i deformacja terenu wywołane eksploatacją górniczą w silnie naruszonym górotworze w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej. Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria rok 34 zeszyt 2 s. 265-273.

Florkowska L., Maj A., Cygan J., Walaszczyk J. 2010. Analiza oddziaływania eksploatacji podziemnej na budynek kościoła pw. Św. Wawrzyńca i Antoniego w Wirku (Ruda Śląska), Prace IMG-PAN vol. 12 nr 1-4  s. 67-78

Kanciruk A. 2010. Strunowy system pomiarowy do badań odkształceń posadzki hangaru lotniczego, Prace IMG-PAN vol. 12 nr 1-4  s.93-100

Misa R., Tajduś K. 2010. Przegląd geotechnicznych metod ochrony obiektów budowlanych przed wpływem podziemnej eksploatacji górniczej, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych." Ustroń-Zawodzie 4-6 października 2010 Prace Naukowe GIG Górnictwo i Środowisko nr. 4/1/2010 s. 266-281

Nowakowski A., Topolnicki J., Nurkowski J., Lizak Z. 2010. Porównywanie wybranych właściwości fizycznych brykietu węglowego w stanie powietrze-suchym i w atmosferze CO2, Prace IMG-PAN vol. 12 nr 1-4 s. 3-10

Nurkowski J. 2010. Indukcyjne czujniki odkształceń wykonanych z miedzi w zmodyfikowanym obwodzie rezonansowym, Prace IMG-PAN  vol. 12 nr 1-4 s. 11-26

Sroka A. 2010. Wpływ prędkości eksploatacji na deformacje powierzchni teren, .Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 s. 523-548

Sroka A., Tajduś K. 2010. Partial excavation of the great depth considering a surface protection and coal pillars stability, 11 Geokinematischer Tag 6 und 7 Mai 2010 (2010) s. 62-76

Tajduś K., Sroka A., Misa R. 2010. Przemieszczanie poziomie powierzchni terenu wywoływanie podziemną eksploatacją górniczą – teoria i praktyka, Prace IMG-PAN vol. 12 nr 1-4 s. 79-92

Tajduś K., Tajduś A. 2010. Określenie wartości parametrów odkształceniowych górotworu poddanego wpływom eksploatacji górniczej na przykładzie KWK "Ziemowit", Przegląd Górniczy  nr 7-8  s. 1-6

Tajduś K., Tajduś A., Sroka A., Preusse A. 2010. Three Dimensional Modeling of a Surface Displacements As a Result of An Underground Longwall Panel Extraction, 29th International Conference on Ground Control in Mining (2010) s. 105-110

Walaszczyk J., Florkowska L. 2010. Komputerowa symulacja stanu naprężenia w sąsiedztwie wyrobiska  górniczego z uwzględnieniem przepływu gazu, Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria rok 34 zeszyt 2 s. 596-598
 

Florkowska L., Maj A., Walaszczyk J., Cygan J. 2009. Oddziaływanie eksploatacji górniczej na powierzchnię i zabudowę miejską na przykładzie południowej części OG Wirek I, Prace IMG-PAN vol. 11 nr 1-4 s. 21-32

Kanciruk A. 2009. Nowe przetworniki strunowe i ich zastosowanie, Prace IMG-PAN  vol. 11 nr 1-4 s. 63-78

Maj A. 2009. Sprawozdanie z XIII Międzynarodowego sympozjum solnego Qvo Vadis Sal w Doline Demianowskiej na Słowacji 2-3 Października 2008, Geologia tom 35 s. 491-494

Nowakowski A., Topolnicki J., Nurkowski J., Wierzbicki M., Sobczyk J., Lizak Z. 2009. Stanowisko do badania próbek węgla i skał w atmosferze gazów, pod ciśnieniem, Prace IMG-PAN vol.11 nr 1-4 s. 3-14

Sroka A., Tajduś K. 2009. Eksploatacja częściowa na dużych głębokościach ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powierzchni oraz stabilności filarów, Prace IMG-PAN vol. 11 nr 1-4 s. 33-46

Sroka A., Tajduś K. 2009. Oblicza osiadania powierzchni terenu przy eksploatacji złóż ropy i  gazu, Kwartalnik AGH Wiertnictwo, Nafta, Gaz tom 26, zeszyt 1-2 s. 327-335

Tajduś K. 2009. The reduction of the elastic parameters of rock mass disturbed by underground mining influence, Polish Academy of Sciences. Annual Report 2009 s. 106-107

Tajduś K. 2009. New method for determining the elastic parameters of rock mass layers in the region of underground mining influence, Int. J. Rock Mech. Min. Sc. vol. 46 s. 1296-1305